Privacyverklaring Baas in Leiderschap

Baas in Leiderschap, gevestigd aan Populier 12, 2671 NH Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.baasinleiderschap.nl
Baas in Leiderschap
Populier 12
2671 NH Naaldwijk
+31 6 39355800

Baas in Leiderschap is de Functionaris Gegevensbescherming van Baas in Leiderschap. Hij/zij is te bereiken via mail[a]baasinleiderschap.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baas in Leiderschap verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van jouw actie kunnen wij de volgende gegevens aan je vragen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Jouw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor onze mailinglijst, niet met gegevens die via onze contactformulieren zijn binnengekomen.
 • Jouw naame-mailadres en telefoonnummer die jij invult bij een aanmeldformulier voor een gratis Inspiratie Event, worden gebruikt om een bevestiging van deelname en reminder te kunnen sturen. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Tot het moment dat jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Jouw naame-mailadres en telefoonnummer die jij invult bij een aanmeldformulier voor een vrijblijvend gesprek, worden gebruikt om contact op te nemen voor het inplannen van een afspraak en een afspraakbevestiging te kunnen sturen. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Tot het moment dat jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
 • Jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, straatnaam + huisnummer, postcode + woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres die jij invult bij een aankoop in onze webshop, worden gebruikt om de aankoop correct te kunnen afhandelen/ verzenden en een factuur te kunnen opstellen.
 • Als jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je van een reactie te kunnen voorzien. Jouw IP-adres wordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent.

Door de gegevens aan ons te verstrekken, geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Een aantal van deze gegevens zijn bovendien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baas in Leiderschap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baas in Leiderschap) tussen zit.

Baas in Leiderschap gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of -systemen:
– Google Analytics voor het volgen van het gedrag op de website
– Active Campaign voor het versturen van de nieuwsbrief
– Sisow voor betalingen via de webshop
– Facebook voor de bedrijfspagina

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baas in Leiderschap bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam < 5 jaar
– Telefoonnummer < 5 jaar
– E-mailadres < 5 jaar
– Bedrijfsnaam en adresgegevens < 7 jaar
– IP adres < 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Baas in Leiderschap verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Baas in Leiderschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Baas in Leiderschap gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Baas in Leiderschap gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hier een overzicht: Google Analytics, YouTube, Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baas in Leiderschap en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail[a]baasinleiderschap.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Baas in Leiderschap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baas in Leiderschap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail[a]baasinleiderschap.nl.